Subsidie voor een ontwikkel adviestraject beschikbaar

Per 1 december stelt het Ministerie weer 50.000 extra ontwikkel – adviestrajecten beschikbaar. Op de website HoeWerktNederland.nl word aan de coachee uitgelegd wat dit inhoud.

Doel van het ontwikkeladvies
NL Leert Door biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie.
Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten.

Wil jij door mij begeleidt worden bij dit ontwikkeltraject neem dan contact met op info@praktijkvoorcoachingdevlinder.nl