Mijn visie op individuele coaching

Bij individuele coaching is het voor mij belangrijk om jou zelf tot inzichten te laten komen. Jij staat voorop, ik vind het fijn jou te helpen met het ontwikkelen van je eigen persoonlijk leiderschap, je talenten en het bereiken van je doelen. Ik hou van eerlijke en open communicatie. 

Mijn benadering is duidelijk, concreet en empathisch. Ik sta voor een heldere analyse van je coach vraag en resultaat op korte termijn. Ik stel vragen die leiden tot bewustwording van je eigen mogelijkheden. 

Daarbij maak ik gebruik van verschillende methoden en NLP technieken en zet daarbij mijn eigen ervaringen, intuïtie en kennis in. Over mij.

Werkwijze

De coachgesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte. Indien gewenst kan dit ook op een andere locatie of via een online videoverbinding zoals teams of google meet.

We starten met een gratis intake gesprek. Wil je weten wat we tijdens het intake gesprek doen?  Intake gesprek

Na het intake gesprek kun je kiezen voor losse coachsessies van 1,5 uur.

Tijdens iedere sessie bepalen we vooraf wat het resultaat van dit gesprek zal zijn zodat het bijdraagt aan de door jou gewenste verandering. Zo borgen we de voortgang van je ontwikkeling. Na iedere coachsessie kijken we of je opdrachten mee naar huis neemt. Je bepaalt zelf hoeveel coachsessies je wilt afnemen.

Je kunt ook kiezen voor een totaalpakket met 1 intake gesprek en 5 aanvullende coachsessies van 1,5 uur

Hoe ziet dit totaal pakket er uit? Totaalpakket coaching

Planning

Gemiddeld heeft een coachtraject een doorlooptijd van 4 tot 6 maanden. We hebben ongeveer iedere 3 tot 4 weken een afspraak.